CEP on kiertotalouden liiketoimintaympäristö. Kiertotalous on kiehtova ja käypä vaihtoehto jota liiketoiminnot ovat jo alkaneet toteuttaa. Sen tarkoituksena on vähentää materiaalikäytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia pidentämällä materiaalien elinkaarta ja tuottamalla korkeamman lisäarvon tuotteita ja palveluita.

Uudet teknologiat

 • Tutkimushankkeet
 • Innovaatioiden seuranta
 • Tutkimushankkeiden rahoitus

Olemassa olevat ratkaisut

 • Tuoteominaisuus -arkisto
 • Ratkaisupankki
 • IPR ja lisenssointi

Markkinaintegraatio

 • Markkinatutkimus
 • Tuotteistus
 • Arvoketjun määritys

Toimitusketjun hallinta

 • Jaesaatavuustiedot
 • Tuotannon suunnittelu
 • Toimitusketjun optimointi

Säädökset ja määräykset

 • Direktiivit ja vaatimukset
 • Hyväksynnät ja luvat
 • Viranomaisraportointi

Digitaaliset palvelut

 • Tietokannat ja analytiikka
 • Palvelukokonaisuuksien integraatio ja hallinta
 • Asiakirjojen jakaminen