Markkinaintegraatio

 

Market.png

Prosessiteollisuuden jäte- ja sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen sisältää merkittävästi uutta liiketoimintapotentiaalia. Tämän moduulin ydinajatuksena on kytkeä teolliset jäte- ja sivuvirrat markkinoihin kestävillä ja pysyvillä ratkaisuilla.

Yhtenä haasteena jäte- ja sivuvritojen hyödyntämiseen on ollut näiden virtojen hajanaisuus sekä niiden vähäinen arvo yksittäiselle toimijalle. Keskittämällä alueellisesti em. virtoja, informaatiota, osaamista, sekä resursseja, voidaan hajanaiset virrat hyödyntää tehokkaammin uusilla ja perinteisillä markkinoilla. Jäte- ja sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen ja kaupallistaminen uuden lisäarvonarvon tuottajina on merkittävä tilaisuus teollisille ekosysteemeille.

Uusien arvoketjujen mallinnuksella voidaan varmistaa jokaisen toimijan maksimaalinen panos-hyötysuhde.

Julkaistu: 01.04.2019 10.00, Muokattu: 01.04.2019 11.15, Evianet Ylläpitäjä 01.04.2019 10.00, 01.04.2019 11.15, Evianet Ylläpitäjä